Saturday, 26 December 2020

ਪਾਠ-06 ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ

0 comments

 

ਪਾਠ - 6 ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ (ਲੇਖਕ-ਪ੍ਰੋ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ)

 

1. ਪ੍ਰਸ਼ਨ/ਉੱਤਰ

 

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਬੂੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ?

ਉੱਤਰ - bUVw swrw idn gaUAW dw v`g cwrdw huMdw sI[

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2. ਬੂੜਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉ' ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ?

ਉੱਤਰ: bUVw ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ fr rihMdw sI[

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ cIz ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ                           ਰੱਖਿਆ?

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਰੱਖ         ਦਿੱਤਾ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4. ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇ' ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ                ਦਿੱਤੀ ਸੀ?

ਉੱਤਰ: ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ                  SSqr-ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5. ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ?

ਉੱਤਰ: ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰੈਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ              ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ,   ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ gMFw BMinAw ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ?

ਉੱਤਰ: ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

 

 

2.hyT ilKy SbdW nUM vwkW iv`c vrqoN:

 

1. ਵੱਗ (ਗਊਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ) - ਬੂੜਾ ਵੱਗ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਅਡੋਲ (ਜੋ ਡੋਲੇ ਨਾ) - ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ।

3. ਅਨੋਖਾ (ਜੋ ਸਭ ਤੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ) - Swm ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਨੋਖਾ ਹੈ।

4. ਆਦਰ (ਸਤਿਕਾਰ) - ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਆਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5. ਤਕਾਲਾਂ (Swm ਦਾ ਵੇਲਾ) - ਬੂੜਾ ਤਕਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

6. ਸੁਲਝਿਆ (ਸਮਝਦਾਰ) - ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ।

7. ਮਸ਼ਹੂਰ (ਪ੍ਰਸਿੱਧ) - ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

 

 

3. ਹੇਠ ਲਿਖੇ Sbd ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ:

 

(1). “ਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ               ਨੀਂਦ ਨਹੀ' ਆਉਂਦੀ।

ਉੱਤਰ: ਬੂੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ।

 

(2), “ਹੇ ਬਾਲਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ' ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਲ ' ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ?”

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ।

 

(3). “ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ' ਹੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਲਕ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕੰਮ ਸੌਪੇ ਨੇ।

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੂੜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ।

 

(4). “ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ                      ਜਾਈਦਾ।

ਉੱਤਰ: ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ gMgw ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ।

 

(5). “ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ duSmxW ਦੇ                    ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ।

ਉੱਤਰ: ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ gMgw ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ।