Saturday 26 December 2020

ਪਾਠ-08 ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ

0 comments

 

ਪਾਠ-8   ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦਾ (ਲੇਖਕ-ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੋਹਲੀ)

 

1. ਪ੍ਰਸ਼ਨ/ਉੱਤਰ

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉ' ਹੱਸੀਆਂ ਸਨ?

ਉੱਤਰ: ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ਼           ਤੁਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀਆਂ ਸਨ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉ' ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ?

ਉੱਤਰ: ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: e   ਦਰਿਆ ਦੇ puL 'ਤੇ ਕੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?

ਉੱਤਰ: ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਚੁੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ lMGidAW ਦੇਖ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਖੌਤੇ ਨੇ ਹਿੱਲ-ਜੁਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਖਿਸਕ ਗਈ ਤੇ ਖੋਤਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਗ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉ' ਹੋਇਆ?

ਉੱਤਰ: ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋ' ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ' ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ          ਨਹੀ' ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

 

2. ਹੇਠ ਲਿਖੇ SbdW ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ:

 

1. ਸਵਾਰੀ (ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ `ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ) - ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਧੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ।

2. ਤਰਸ (ਰਹਿਮ) - ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਆਜੜੀ (ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ਾ) - ਆਜੜੀ ਬੀੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

4. SrimMdw (Srmswr) - ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ SrimMdw ਹੋ ਗਿਆ।

5. ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ (ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲ਼ਾ) - ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੱਟੇ-ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

3. ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ:

 

ਮਲੂਕ:-      nwzk, ਕੋਮਲ

idRS:-        nzwrw

ਤਰਕੀਬ:-    ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ

prySwn:- ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ

ਇਨਸਾਨੀਅਤ:- ਮਨੁੱਖਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ

ਬਹਿਕਾਵਾ:-   ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ

 

 

4. ਹੇਠ ਲਿਖੇ Sbd ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ:

 

()“ਦੇਖੋ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ- ਮਲੂਕ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨਵਾਬ ਬਣਿਆ ਖੋਤੇ `ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ: ਦੋ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ।

 

() “ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ। ਆਪ ਖੋਤੇ `ਤੇ ਚੜਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਲੱਤਾਂ        ਘਸੀਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਰਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।

ਉੱਤਰ: ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ

 

 

 

5. ਵਿਆਕਰਨ:

 

ਜਿਹੜਾ Sbd ਨਾਂਵ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ': ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਕਈ, ਅਹੁ, ਕੌਣ।

ਪੜਨਾਂਵ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

1. ਪੁਰਖ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ

2. ਨਿੱਜ-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ

3. inScyvwck ਪੜਨਾਂਵ

4. AinScyvwck ਪੜਨਾਂਵ

5. sMbMD-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ

6. pRSn-ਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ

 

ਹੇਠ ilKy ਲਕੀਰੇ Sbd ਪੜਨਾਂਵ ਹਨ।

- ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ Sihr ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

- ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈਆਂ।

- ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾ।

-ਉਹ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ- prySwn ਹੋਏ।

-ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ Koqw ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ।

- ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ^uS ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।