Saturday 26 December 2020

ਪਾਠ-12 ਪਹਿਲ

0 comments

ਪਾਠ-12 ਪਹਿਲ (ਲੇਖਕ-.. ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ)

 

1. ਪ੍ਰਸ਼ਨ /ਉੱਤਰ

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੱਸਿਆ?

ਉੱਤਰ: ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੌਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਬੁੱਧੂ KaUN-KaUN ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਉ ਵਾਪਸ ਆਇਆ?

ਉੱਤਰ: ਨਸਵਾਰ ਦੇਣ smyN ਨਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਤੇ ਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। swrI dvweI bu`DU qoN sMG iv`c jwx kwrn bu`DU KaUN-KaUN krdw fwktr koL AwieAw[

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ e. ਡਾਕਟਰ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਦੂਹਰਾ ਕਿਉ ਹੋਇਆ?

ਉੱਤਰ: ਖੋਤੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਧੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ           ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

 

 ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ

         ''ijdHI ਫੂਕ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਤ ਓਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ

            ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸੁਸਤ ਪਿੱਛ-ਰਹਿਣੇ, ਰਊ'-ਰਊ' ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।

ਉੱਤਰ- ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ               ਸੁਸਤ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

 

2. ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ:

 

htkory ਲੈਣਾ:  ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ lMmw ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਹਉਕਾ ਲੈਣਾ

ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰਨਾ :  ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਂਵੇ' ਲੱਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਪਰ੍ਹਾਂ                       ਹਟਾਉਣਾ

ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਆਉਣਾ:   ਬਹੁਤ qyzI ਨਾਲ ਆਉਣਾ

ਹੱਸ-ਹੱਸ ਦੂਹਰਾ ਹੌਣਾ:  ਬਹੁਤ ਹੱਸਣਾ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਲੋਟ- pot ਹੋਣਾ

ਦੂਣਾ-ਚੋਣਾ ਹੋਣਾ: ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ hoxw

ਰਊਂ-ਰਊਂ ਕਰਨਾ: ਰੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਰੌਣਹਾਕਾ ਹੋਣਾ

 

 

3. ਵਿਆਕਰਨ:

 

ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਸਤੂ-ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ - ਨਸਵਾਰ, ਦਵਾਈ