Tuesday, 29 December 2020

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ

0 comments

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ

 

1. ਕੌਮੀ ਝਾਂਡੇ ਵਿਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੈ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ.

2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਾਂਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

3. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਾਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ.

4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਾਂਡਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?

6. ਲਿਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿੱਖ ਸਥਾਨ ਭਰੋ: -

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗਵਰਨਰ, ਲੈਫਟੀਨੇਟ, ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਮ

() 15 ਅਗੱਸਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ......... ਝੰਡਾ ਲਹਿਰ ਪੀਤੇ |

() 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ........ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰ ਡਾਂਟ |