Tuesday 29 December 2020

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ

0 comments

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਨ-गण-ਲਿਖੋ।

2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ मातਰਮ. ਲਿਖੋ।

3. जन-गणਤ-ਮਨ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਆਰੀ ਅਭ੍ਰਿਯ?

4. ਬੰਦ ਮਦਰਮ ਗਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ?

5. ਰਿੱਟ ਸਥਿਤੀ ਭਰ

() जन-गणਤ-ਮਨ ............. ने लिखा है।

(ਮਹਾਤਮਾਮਾ ਕਾਂਧੀ, ਰਵੀਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸੁਭਾਸ਼ चंद्र बोस)

() ਬੰਦ ਮਦਰਮਪ ................ ਲਿਖਿਆ ਹੈ |

(ਸਰੋਜਨੀ ਨਯਦੂ, ਜਹਾਂਹਰ ਲਾਲ, ਬਨਕਿਮ ਚੰਦ੍ਰਾਚਾਰਜੀ) |

6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਦੀ ਧੁਨ ਕੀ-ਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ ਹੈ