Tuesday 29 December 2020

ਨਸ਼ਾ; ਇਕ ਸ਼ਰਪ

0 comments

ਨਸ਼ਾ; ਇਕ ਸ਼ਰਪ


1. ਕਿਸ ਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ?

2. ਸਿਗਰੇਟ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇਲਾ ਭਾਗ ਅਧਾਰਤ ਹੈ? .

3. ਸ਼ਰਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ?

4. ਕੇਨਸਰ ਰੋਗ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

5. ਨਸ਼ੀਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ?