Tuesday 29 December 2020

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ

0 comments

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਹਨ


1. ਬਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ. '

2. ਪੁਗਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ. | ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ. ਅਤੇ

3. ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ.

4. ਬੰਦਰ ਕਿੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਦੇ बारेੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ.

5. ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਲੋਕ-ਖੇਡ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਸ ਕੀ ਖੇਡਿਆ: ਦੱਸੋ? ਯੂ