Tuesday, 29 December 2020

ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ - ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ

0 comments

ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ - ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ

1. ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ?

2. ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇਪਹਲੀ ਬਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਮਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ.

3. ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਕਾਹਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਐਫ. का वर्णन कोजिये।

4. ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ.

5. ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

6. ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰੋ.

7. ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. -