Tuesday, 29 December 2020

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

0 comments

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

 

1. ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?

2. ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

3. ਘਰ ਦੇ ਏਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ?

4. ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

5. ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

6. ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?