Saturday, 26 December 2020

ਪਾਠ-01 (ਤਿਰੰਗਾ)

0 comments


ਪਾਠ = 1-ਤਿਰੰਗਾ (ਲੇਖਕ- ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ)

 

1. ਪ੍ਰਸ਼ਨ/ ਉੱਤਰ

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: . ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋਂ।

ਉੱਤਰ: ਕੇਸਰੀ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹਰਾ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: . ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਸਾਵਾਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

au`qr: iqMrgy iv`c Sbd 'swvw' qoN Bwv ^ShwlI hY[

ਪ੍ਰਸ਼ਨ e.ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ . ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ' ਹੈ।

 

2. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ-

 

ਸਾਵਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਦੱਸੇ

ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ।

ਪਹਿਨ ਬਾਣਾ ਕੇਸਰੀ

ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਣ ਜੰਗ ਨੂੰ।

ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਧਾਨ ਏ।

 

3. ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ:

 

ਤਿਰੰਗਾ -              ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ

ਅਜਾਦੀ -              ਖੁੱਲ੍ਹ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ

AMbr-        AkwS, Asmwn, ggn, ArS

ਨਿਰਾਲੀ-              ਵੱਖਰੀ, ਵਿਲੱਖਣ

ਏਕਤਾ-                 ਏਕਾ, ਮੇਲ, ਇਕੱਠ

ਵਿਕਾਸ -             ਵਾਧਾ, ਤਰੱਕੀ, ਉੱਨਤੀ

ਸਾਵਾ -                ਹਰਾ, ਸਬਜ

ਬਾਣਾ -               ਲਿਬਾਸ, ਪਹਿਰਾਵਾ

 

4. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ-

 

ਅਜ਼ਾਦੀ = ਸੁਤੰਤਰਤਾ

ਅੰਬਰ = ਅਸਮਾਨ

ਬਾਣਾ = ਪਹਿਚਾਣ

ਵਿਕਾਸ = ਤਰੱਕੀ

ਨਿਰਾਲੀ = ਵੱਖਰੀ