Friday 1 January 2021

ਪਾਠ-20 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

0 comments

ਪਾਠ-20 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- 6 ਲੱਖ

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-2. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- 3.ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ

ਉੱਤਰ- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਹੈ